Enoki

Zahr Mezze Cafe Bar

enoki-interior-zahrcafe-1.jpg
enoki-interior-zahrcafe-2.jpg
enoki-interior-zahrcafe-3.jpg
enoki-interior-zahrcafe-4.jpg
enoki-interior-zahrcafe-5.jpg